Mittauspalvelu teollisuuskohteisiin

Käyttämämme nivelvarsimittauslaite Romer Absolute Arm 7530SI on parhaimmillaan sileillä ja tasaisilla pinnoilla, mutta se sopii hyvin myös monitahoisempien kappaleiden mittaamiseen ja skannaamiseen.

Mittauslaitteen mittausalue on halkaisijaltaan noin 3m ja mittaus pystytään tekemään joko koskettavana kuulalla (mittaustarkkuus noin 0.02-0.04mm) tai laserskannauksena (mittaustarkkuus noin 0.04-0.07mm). Laserskannaus on erityisen hyvä 3D-kappaleille, joista tehdään visuaalinen värikartta, joissa ilmenee pienimmätkin mittaerot. Kaikki skannaustulokset pystytään jatkokäsittelemään esimerkiksi 3D-malliksi. Käyttämämme mittausohjelmisto on PC-DMIS Portable CAD++ Meshing.

Mittauspalvelu avuksi optimointiin ja skannaamiseen

Tilaamalla mittauspalvelut saat puolueettoman asiantuntijaraportin mittaustuloksista, joiden perusteella voitte laatia ja toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä.

Tätä modernia mittausmenetelmää pystytään soveltamaan lähes kaikille teollisuuden aloille. Mitattavien kappaleiden koko voi olla mitä tahansa alle sentin kappaleista aina mittauslaitteen kattamaan kolmen metrin kokonaisuuksiin. Kaikki mittaukset pystytään tietenkin toteuttamaan myös asiakkaan tiloissa, mikäli esimerkiksi kappaleen toimitus ei ole mahdollista.